ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “Fusion Summer Giveaway”, hierna genoemd “de actie”, georganiseerd door SUITSUIT International BV, gevestigd in Soest, hierna genoemd “SUITSUIT”. Door deelname aan deze winactie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

DEELNAME

 1. Deelname aan de actie is gratis en gedurende de hele actieperiode mogelijk. Deelname vindt plaats door het achterlaten van je volledige naam en emailadres op de daarvoor ingerichte actiepagina op de website. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. Maak meer kans om te winnen door vrienden uit te nodigen voor deze actie.
 2. Door deelname aan de actie geef je SUITSUIT toestemming om je periodiek per e-mail een nieuwsbrief te sturen. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink in de desbetreffende e-mail te klikken.
 3. Om deel te mogen nemen, moet je minimaal 18 jaar zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan mag je alleen deelnemen met schriftelijke toestemming van je ouder(s) of verzorger(s).


LOOPTIJD EN TREKKING

 1. De looptijd van de actie is van 1 augustus 00:00 uur t/m 31 augustus 2023 23:59 uur.
 2. De trekking van de winnaars van de weekacties vindt wekelijks plaats op woensdag en geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door een externe applicatie.
 3. De trekking van de winnaar van de hoofdprijs vindt plaats op 1 september 2023 en geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door een externe applicatie.
 4. De winnaars worden binnen 5 werkdagen na de trekkingsdatum persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 5. Indien de winnaar van de actie niet binnen 48 uur na ontvangst van de e-mail reageert, vervalt het recht op deze prijs. Er zal dan direct een nieuwe trekking plaatsvinden.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met SUITSUIT.
 7. De prijs is niet inwisselbaar in contanten of producten.


HOOFDPRIJS

 1. De hoofdprijs bestaat uit een Vespa scooter. Deze stijlvolle scooter is exclusief beschikbaar in één kleurvariant.
 2. De winnaar dient in het bezit te zijn van een rijbewijs AM, waarmee de winnaar bevoegd is om op een scooter te rijden.
 3. De winnaar dient aanwezig te zijn bij de overdracht van de scooter. Hierbij wordt het kenteken op naam van de winnaar overgeschreven. Na het overnemen van de scooter, dient de winnaar de scooter te verzekeren conform de wettelijke voorschriften en is de winnaar volledig verantwoordelijk voor de scooter.
 4. De datum van overdracht moet schriftelijk aan SUITSUIT worden doorgegeven, waarna SUITSUIT contact zal opnemen voor de definitieve afspraak.
 5. De Vespa scooter dient uiterlijk 30 september 2023 te worden overgedragen. Indien de winnaar de Vespa scooter niet aanwezig kan zijn bij overdracht voor deze datum, vervalt het recht op de prijs.
 6. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door SUITSUIT worden gedragen.


PRIVACY

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor deelname aan de actie.
 2. De persoonsgegevens die SUITSUIT verkrijgt in het kader van deze winactie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 3. De persoonsgegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.
 4. De verzamelde e-mailadressen worden alleen door SUITSUIT gebruikt om periodiek e-mail nieuwsbrieven te versturen en om de deelnemers te contacteren over deze actie en over toekomstige acties en aanbiedingen. 
 5. Op verzoek van de deelnemer worden zijn of haar persoonsgegevens door SUITSUIT verwijderd. 


ALGEMEEN

 1. SUITSUIT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of het gebruik daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld. 
 2. SUITSUIT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel de actie zonder opgave van reden stopzetten, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn richting de deelnemers.
 3. SUITSUIT behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van de actie indien een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens verstrekt of indien de deelnemer fraude pleegt of probeert te plegen en/of op enige andere manier de actievoorwaarden schendt of de actie op oneerlijke wijze beïnvloedt. Bij uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor de prijs.
 4. De actie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook of Instagram.
 5. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door SUITSUIT.


Soest, augustus 2023

Klantenservice


CHATTEN

Klik hierboven om direct met ons te chatten!


BELLEN

+31 (0)35 76 00 208

Ma-Vr: 9:00 tot 17:30