ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie “SUITSUIT Valentijn winactie”, hierna genoemd “de actie”, georganiseerd door SUITSUIT International BV, gevestigd in Soest, hierna genoemd “SUITSUIT”. Door deelname aan deze winactie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.

DEELNAME

 1. Deelname aan deze winactie is gratis en gedurende de hele actieperiode mogelijk. Deelname vindt plaats door het liken van de social post op Instagram en/of Facebook en een comment achter te laten waarbij je een vriend(in) tagt. Zowel de deelnemer als de vriend(in) moeten SUITSUIT volgen. Om extra kans te maken, kan de deelnemer het bericht delen in zijn/haar story.
 2. Om deel te mogen nemen, moet je minimaal 18 jaar zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, dan mag je alleen deelnemen met toestemming van je ouder(s) of verzorger(s).
 3. Je kunt maximaal één keer deelnemen aan deze winactie.

LOOPTIJD EN TREKKING

 1. De looptijd van de actie is van 5 tot en met 14 februari 2024.
 2. De trekking van de winnaar vindt plaats op 14 februari en geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door een medewerker van SUITSUIT.
 3. De trekking vindt uitsluitend plaats als er zich tijdens de actieperiode minimaal 50 unieke deelnemers hebben aangemeld. 
 4. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na de trekkingsdatum persoonlijk geïnformeerd via het Instagram/Facebook account waarmee aan de actie is deelgenomen.
 5. Indien de winnaar van de actie niet reageert binnen twee weken na de bekendmakingsdatum, vervalt het recht op deze prijs. Er zal dan een nieuwe trekking plaatsvinden.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd met SUITSUIT.

PRIJS

 1. De prijs bestaat uit een verblijf van 2 nachten bij het Weeshuis in Gouda, een high tea bij Museum Café in Gouda, een brunch bij Brunch Boutique in Gouda, een cadeaubon voor MaBelle in Gouda, een cadeaubon voor Flossy.nl in Gouda. Deze prijzen gelden voor zowel de originele deelnemer als zijn/haar vriend(in). De vouchers zijn geldig tot 1 jaar na datum van uitgifte en zijn niet inwisselbaar voor geld of andere waardebonnen.
 2. De winnaar dient in overleg met hotel Het Weeshuis in Gouda een datum te selecteren voor het verblijf via: hello@wshs.nl onder vermelding van: SUITSUIT Valentijn winactie. De reservering van de overnachtingen dient plaatst te vinden tussen zondag en vrijdag.
 3. De prijswinnaar is zelf verantwoordelijk voor vervoer en de benodigde en geldige reisdocumenten en eventuele reis- en annuleringsverzekeringen. Kosten daarvan komen voor eigen rekening van de prijswinnaar en zijn niet inbegrepen bij de prijs.   

PRIVACY

 1. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden niet verstrekt aan derden. 
 2. De persoonsgegevens die SUITSUIT verkrijgt in het kader van deze winactie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 3. De persoonsgegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld
 4. De verzamelde e-mailadressen worden alleen door SUITSUIT gebruikt om periodiek e-mail nieuwsbrieven te versturen en om de deelnemers te contacteren over deze actie en over toekomstige acties en aanbiedingen.  
 5. Op verzoek van de deelnemer worden zijn of haar persoonsgegevens door SUITSUIT verwijderd. 

ALGEMEEN

 1. SUITSUIT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst van de prijs of de het gebruik daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld.  
 2. SUITSUIT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen in of geen doorgang vinden van de door de winnaar geselecteerde reis, die (mede) met gebruikmaking van de verkregen vakantiecheque wordt geboekt.
 3. Verder aanvaardt SUITSUIT geen enkele aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die gedurende de reis plaatsvinden. De reis wordt door de winnaar op eigen risico aanvaardt, onder acceptatie van de algemene voorwaarden die de reisaanbieder daarvoor heeft opgesteld. SUITSUIT adviseert de winnaar om vooraf de algemene (reis)voorwaarden van de reisaanbieder aandachtig door te lezen.
 4. SUITSUIT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel de actie zonder opgave van reden stopzetten, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn richting de deelnemers.
 5. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door SUITSUIT.
 6. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Klantenservice


CHATTEN

Klik hierboven om direct met ons te chatten!


BELLEN

+31 (0)35 76 00 208

Ma-Vr: 9:00 tot 17:30